zavolajte nám+421 904 472 723

Úvodné poradenstvo


Advokátska kancelária poskytuje prvotnú právnu konzultáciu každej jednotlivej veci v primeranom rozsahu spravidla zdarma. Na tejto konzultácii preberieme s klientom všetky podstatné skutkové a právne okolnosti týkajúce sa danej veci a načrtneme klientovi možné riešenia.

V prípade záujmu klienta o poskytnutie právnych služieb z našej strany bude klient požiadaný o predloženie všetkých listín a dôkazov týkajúcich sa danej veci, ktoré následne podrobne preštudujeme a na následnom stretnutí klientovi odprezentujeme všetky právne možnosti, východiská ako aj prípadné riziká a to tak, aby sa klient po zvážení všetkých skutočností mohol sám rozhodnúť, aký postup v danej veci zvolí. Je našou zásadou, že nikdy neprevezmeme zastupovanie vo veci bez toho, aby klient ešte pred tým, než sa rozhodne či využije naše služby, nepoznal náš podrobný a zdôvodnený právny názor na danú vec, jeho vyhliadky na úspech v spore, ako aj všetky prípadné riziká.

Na úvodnú konzultáciu sa môžete objednať telefonicky, e-mailom, prípadne prostredníctvom kontaktného formuláru na nasledovných kontaktoch.