zavolajte nám+421 904 472 723

O nás


Dovoľujeme si Vám predstaviť našu advokátsku kanceláriu, založenú Mgr. Ivanom Bugrim, advokátom, ktorá na trhu poskytovania právnych služieb pôsobí od roku 2013.

Poskytujeme všestrannú a profesionálnu právnu pomoc fyzickým ako aj právnickým osobám v takmer všetkých odvetviach právneho poriadku so zameraním najmä na občianske, obchodné, trestné, správne, pracovné a ústavné právo. Právne služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky, a to v slovenskom a anglickom jazyku. Advokáciu vykonávame čestne, svedomito, dôstojne a dbáme na dodržiavanie diskrétnosti v súlade s povinnosťou mlčanlivosti advokáta.

Nejde nám o kvantitu, ale o kvalitu poskytovania právnych služieb. Nesnažíme sa prevziať zastupovanie v každej právnej veci, zameriavame sa skôr na efektívne riešenia šité na mieru konkrétneho klienta a konkrétnu situáciu. Je naším cieľom poskytnúť efektívnu právnu pomoc na profesionálnej úrovni, hľadať východiská z daných situácií, ako aj upozorniť na možné riziká v závislosti od konkrétneho prípadu tak, aby výsledok konania bol pre klienta čo najpriaznivejší.

Spokojnosť a dôvera našich klientov je pre nás prioritou, preto ponúkame precízne, odborne podložené, komplexné no súčasne maximálne zrozumiteľné a hospodárne právne riešenia za primerané ceny. Samozrejmosťou je osobný a bezprostredný prístup advokáta so zameraním na individuálne požiadavky a potreby každého klienta, pričom zvláštny dôraz kladieme na úzku súčinnosť s klientom a podrobné informovanie o priebehu vybavovania jeho veci v každom štádiu zastupovania.

S klientom jednáme korektne, na rovinu a pri našej práci volíme ľudský a poctivý prístup. Ku každému prípadu pristupujeme s precíznosťou a dôsledne tak, aby si klient mohol byť vždy istý, že pre úspešný výsledok bolo urobené maximum. Náš úspech nemeriame číslami, ale spokojnosťou klientov. Nedávame prázdne sľuby ani nesľubujeme nemožné, ale poctivo pracujeme tak, aby najlepším dôkazom kvality našich služieb boli dosahované výsledky. Veríme, že sa o tom sami presvedčíte.